กำจัดหนู
สำรวจพื้นที่ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ปัจจัย 7 ประการเกี่ยวกับปลวก


ปัจจัย 7 ประการที่เป็นเหตุทำให้มีปลวกในที่อยู่อาศัย

 1. วัสดุตกแต่งบ้านมาจากวัสดุมาตรฐานต่ำ เช่นทำจากกระดาษ ไม้อัดชานอ้อย ไม้เนื้ออ่อน เปลือกไม้
 2. สะสมอาหารปลวกในที่พักอาศัย เช่นหนังสือ กล่องกระดาษ ฝ้ายิบซั่ม
 3. บริเวณบ้านมีที่มืด ทึบ แสงสว่างเข้าไม่ถึง การระบายอากาศไม่ดี หรือมีร่องรอยรั่ว น้ำซึมของน้ำ
 4. บ้านปลูกติดพื้นดิน หรือส่วนขอโครงสร้างบ้านมีมุมอับ อยู่ในที่เงียบ หรือห่างไกลจากชุมชน
 5. มีรอยแตกของพื้นปูนรอบบ้าน และในตัวบ้าน รวมถึงมีการเชื่อมต่อระหว่างพื้นดินกับวัสดุภายในบ้าน และโครงสร้างการต่อขยายที่มีระบบฐานรากไม่สัมพันธ์กัน
 6. วัสดุไม้หรือกระดาษสัมผัสหรือเชื่อมต่อกับผนังและพื้น
 7. ไม่มีการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่เป็นกระดาษ และหรือไม้เป็นเวลานาน


ปัจจัย 7 ประการในการควบคุมปลวกในบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ


 1. ปรับปรุงบ้านทุกๆ 5 ปี เปลี่ยนวัสดุไม้ที่หมดอายุ ซ่อมรอยรั่วซึมของเพดาน หลังคา ห้องน้ำ 
 2. ปรับปรุงทางระบายอากาศ และแสงแดด ให้มีอากาศถ่ายเทในทุกพื้นที่ของบ้าน เปิด ประตู หน้าต่าง เป็นประจำ อาทิตย์ละครั้งเป็นอย่างน้อย ปรับปรุงพื้นที่ใต้หลังคาและใต้พื้นบ้านให้มีแสงส่วางเข้าถึง 
 3. ไม่นำสิ่งของ เช่นตู้  กระดาษ กล่อง วัสดุเหลือใช้วางในพื้นที่รอบบ้าน หมั่นเช็ครอยร้าว แตกของปูนซีเมนรอบบ้าน พื้นบ้าน และในบ้าน ถ้าพบให้ซ่อมทันที 
 4. ไม่สะสมวัสดุเหลือใช้ในรูปหนังสือ กระดาษ กล่อง วัสดุไม้เนื้ออ่อน ซึ่งรวมถึงวัสดุตกแต่งผิว ถ้ามีความจำเป็นต้องสะสม ให้ใส่กล่องพลาสติกปิดฝา หรือวางในชั้นเหล็กที่มีล้อเลื่อน ห่างจากผนังและสูงจากพื้น 10 เซนติเมตร เป็นอย่างน้อย 
 5. เทพื้นซีเมนต์ ก่อนทำคานคอดิน เสาบ้านสูง 1.20 ม. อย่างน้อย พื้นดิน อัดแน่นด้วยหินสอง รอบโคนเสาทำอ่างบรรจุน้ำสูง 3-4 นิ้ว ปริมาตรน้ำ 5 ลิตร ถ่ายน้ำทุก 6 เดือน 
 6. ตรวจสอบด้วยตนเอง เดือนละครั้ง โดยเน้นที่ใต้ตู้ต่างๆในห้องครัว ห้องน้ำ ห้องใต้บันได ห้องเก็บของ ตู้ที่วางสัมผัสพื้น ขอบบัวและวงกบรวมถึงวัสดุ Built in ต่างๆ 
 7. ใช้วัสดุที่ทดแทนไม้ หรือ ใช้ไม้สัก แทน 
อ้างอิงจาก
คณะผู้วิจัย รศ.ดร.สุรพล วิเศษสรรค์ และคณะวิจัย
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์