การบริการกำจัดและป้องกันหนู

การบริการกำจัดและป้องกันหนู

  1. ด้วยวิธีฉีดพ่นสเปรย์สมุนไพรไล่หนู ตามแหล่งหลบซ่อน และตามทางเดินของหนู ตามฝ้าเพดาน
  2. การกำจัดด้วยเหยื่อจุลินทรีย์ วางเหยื่อให้หนูกิน โดยเมื่อหนูกินจะทำให้มันป่วยและค่อย ๆ ตายภายใน 7-10 วัน ซึ่งเหยื่อนี้ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ และสัตว์เลี้ยง เพราะไม่ใช่เหยื่อพิษ หนูกินแล้วตายโดยไม่ส่งกลิ่นเหม็น
  3. ร่วมกันจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยจากหนู
กำจัดและป้องกันหนู