ใบรับรองคุณภาพ

       เอกสารการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ GREEN PROTECH NATURE ว่าสามารถกำจัดปลวกได้ 100% 

ผลการทดสอบจากห้องทดลอง

ผลการทดสอบจากห้องทดลอง