ใบรับรองคุณภาพ

       เอกสารการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ GREEN PROTECH ว่าสามารถกำจัดปลวกได้ 100% 

ผลการทดสอบจากห้องทดลอง

ผลการทดสอบจากห้องทดลอง