กำจัดหนู
สำรวจพื้นที่ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ใบรับรองคุณภาพ

       เอกสารการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ GREEN PROTECH NATURE ว่าสามารถกำจัดปลวกได้ 100% 

ผลการทดสอบจากห้องทดลอง

ผลการทดสอบจากห้องทดลอง