กำจัดปลวก

GREEN PROTECH (ให้ธรรมชาติปกป้องคนที่คุณรัก)
ทำไม ? GREEN PROTECH เลือกใช้สมุนไพรนาโนเทคโนโลยี เพราะ ...

  • เป็นระบบ Enzyme Nano Technology
  • ไม่มีสารพิษต่อค้าง ทำมาจากสมุนไพร 100%
  • ไม่มีผลต่อคน และ สัตว์เลี้ยง
  • ไม่มีสี และ ไม่มีกลิ่น
  • อายุการใช้งาน 12 เดือน
  • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • ครอบคลุมทุกพื้นที่
จุดแข็ง ของ GREEN PROTECH
  • เข้าถึงรังของแมลงต่าง ๆ ได้โดยง่ายจากการนำอาหารไปเลี้ยงที่รังของแมลงเอง
  • ตัว Nano Enzyme Technology ของ Green Protech จะไปหยุดยังการเจริญเติบโตของแมลงต่างๆ และ ส่งผลต่อระบบการดูดซับอาหารไม่ให้ทำงานได้เป็นปรกติ  แมลงจึงค่อย ๆ ลดจำนวนลง และ หายไปในที่สุด
  • ตัว Nano Enzyme ของ GREEN PROTECH สามารถที่ซึมผ่านพื้นผิวได้รวดเร็ว และ ทนต่อสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี
กำจัดปลวก

การกำจัดหนูของ GREEN PROTECH
       ก่อนอื่น เราต้องเข้าใจว่าหนูเป็นสัตว์สังคม มีการระวังภัยสูงมาก โดยผ่านประสาทสัมผัสต่างได้เป็นอย่างดีที่สำคัญคือ กลิ่น  หนูหาอาหารในบริเวณที่หนูคิดว่าปลอดภัยและมีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์
      การจำกัดหนูโดยวิธีวางเหยื่อ วางสารเคมี เรายอมรับว่าสามารถทำให้หนูตายได้ทันที แต่พวกเราลืมไปว่าหนูเป็นสัตว์ที่เป็นพาหะของเชื้อโรคต่าง ๆ ที่ติดอยู่ที่ตัวหนูเอง โดยเฉพาะเห็บ และ หมัด ดังนั้นการที่หนูตายยกรังไม่ได้แก้ไขปัญหาเชื้อโรคเลย
       ในระบบของ GREEN PROTECH เราจำกัดแหล่งอาหารของหนู โดยทางเราจะไปวางอาหารที่มีองค์ประกอบทาง Nano Enzyme ที่ไปทำให้ประสาทการรับรู้ของหนูชา รวมถึงระบบการย่อยอาหารของหนูทำงานผิดปรกติ ดังนั้นเมื่อเราสามารถที่จะกำจัดแหล่งอาหาร หนูก็จะลดจำนวนลงไปในที่สุด
กำจัดหนู