กำจัดหนู
สำรวจพื้นที่ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ขั้นตอนปฏิบัติงาน

ขั้นตอนปฏิบัติงาน

1. GREEN PROTECH NATURE จัดส่งเจ้าหน้าที่หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมและกำจัดแมลง เข้าสำรวจพื้นที่ แนะนำแนวทางการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า 
2. เมื่อลูกค้าตกลงใจจะใช้บริการและประเมินราคา เป็นที่เรียบร้อย GREEN PROTECH NATURE สามารถทำการฉีดปลวกได้ในวันที่ทำการสำรวจได้เลย หรือนัดวันเวลา ตามที่ลูกค้าสะดวก 
3. การให้บริการทุกครั้ง GREEN PROTECH NATURE จะทำการบันทึกข้อมูล และแจ้งรายละเอียดเพื่อให้ลูกค้า ได้ทราบว่าได้ทำอะไรไปบ้าง 
4. ถ้าพบปัญหาหลังจากการเข้าให้บริการ GREEN PROTECH NATURE จะดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ภายใน 2 -3 วัน 
5. ในระบบของ GREEN PROTECH NATURE เราจำกัดแหล่งอาหารของหนู โดยทางเราจะไปวางอาหารที่มีองค์ประกอบทาง Nano Enzyme (ตามความเหมาะสมของสถานที่) ที่ไปทำให้ประสาทการรับรู้ของหนูชา รวมถึงระบบการย่อยอาหารของหนูทำงานผิดปรกติ ดังนั้นเมื่อเราสามารถที่จะกำจัดแหล่งอาหาร หนูก็จะลดจำนวนลงไปในที่สุด 

Video แสดงการปฎิบัติงานฉีดสมุนไพรนาโนเทคโนโลยี


ภาพแสดงการฉีดสมุนไพรนาโนเทคโนโลยี (ตามจุดที่มีการพบปลวก ตามรอยแยก, รอยแตก ภายในบ้าน)