กำจัดหนู
สำรวจพื้นที่ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

การรับประกัน

กล้ารับประกัน......ไม่หายยินดีคืนเงิน 100%
เงื่อนไขการรับประกัน
   รับประกันกำจัดแล้ว ปลวกจะหายขาดตลอดระยะเวลารับประกัน 1 ปี ในกรณีลูกค้าใช้บริการแบบรายครั้ง จะไม่มีการรับประกัน
   กรณีกำจัดที่เดิม 7 ครั้ง ภายใน 1 ปี แล้วปลวกไม่หาย ยินดีคืนเงินเต็มจำนวน
   รับประกันว่ามีความปลอดภัย 100 % เพราะใช้สารสกัดจากสมุนไพร
   บริษัทจะมาตรวจเช็คทุก 4 เดือน กรณีลูกค้าพบปลวก สามารถโทรแจ้งที่ 081-3440968 เพื่อนัดหมาย บริษัทจะเข้ามา ให้บริการภายใน 5 วัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
   กรณีต่อเติมอาคาร บริษัทจะเข้ามาบริการ เมื่อลูกค้าแจ้งให้ทราบโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

GREEN PROTECH NATURE ยึดมั่นในคุณภาพและบริการด้วยนโยบาย 

   ปลอดภัยไร้สารพิษ คำนึงถึงคุณภาพชีวิตมนุษย์
    ใส่ใจและรักษาสิ่งแวดล้อม

    ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า กล้ารับประกัน
เอกสารการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ GREEN PROTECH NATURE ว่าสามารถกำจัดปลวกได้ 100% 

ผลการทดสอบจากห้องทดลอง

ผลการทดสอบจากห้องทดลอง