กำจัดหนู
สำรวจพื้นที่ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

Q&A : ปัญหาปลวกQ: ฝ้ายิปซั่มปลวกขึ้นมากจะแก้ไขอย่างไร
A: ปลวกยังคงกินกระดาษ ที่ปิดทับทั่วยิปซั่ม ต้องเปิด ฝ้าเพดานออกมา ให้บริษัทกำจัดปลวกมาตรวจดู แล้วใช้น้ำยากำจัดทันทีเพื่อให้ปลวกที่กำลังกัดกินกระดาษตาย อย่างไรก็ตาม ปลวกที่ฝ้าเพดานเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น ควรตรวจดูบริเวณบ้านทุกจุด เช่น ห้องใต้บันได ห้องที่มีหนังสือ ฝ้าเพดานส่วนอื่นๆ เพื่อป้องกันปลวกในอนาคตด้วย

Q: ปลวกขึ้นที่ฝ้าชายคาไม้ ขอคำแนะนำแก้ไข
A: ต้องกำจัดปลวกที่ฝ้าชายคาก่อนเป็นอันดับแรก และต้องสำรวจดูให้ทั่วอาคาร เพราะปลวกเดินทางมาจากใต้ดิน เมื่อขึ้นไปกินไม้ที่ชายคาได้ส่วนอื่นๆ ก็ต้องตรวจสอบ เช่น วงกบไม้ ฝ้าเพดานของทุกชั้น ตู้เสื้อผ้า ตู้หนังสือ ต้องตรวจว่าปลวกขึ้นไปทางไหน ควรเรืยกใช้บริการของบริษัทกำจัดปลวกเพราะจะมีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ดีกว่า มีทักษะความชำนาญดีกว่า เพื่อหาทางแก้ไข ปัญหาปลวกอย่างถาวร

Q: บ้านไม้สักทั้งหลังจะต้องกำจัดปลวกหรือไม่
A: ยังต้องกำจัดปลวกอยู่ ไม้สักโดยทั่วไปปลวกยังกินอยู่ยกเว้นไม้สักทองที่มีนํ้ามันที่ปลวกไม่ชอบ จึงไม่ค่อยพบปัญหาเรื่องปลวก ขณะเดียวกันส่วนอื่นๆ ของบ้าน หรือเครื่องใช้ใน บ้านเช่น กระดาษ เสื้อผ้าบางชนิด โครงตู้เสื้อผ้า หรือส่วนที่เป็นไม้ อื่นๆ ปลวกก็ยังกินอยู่ จึงต้องทำการกำจัดปลวกตามปกติ

TIPS: พื้นบ้านเป็นหินแกรนิตทั้งหมด วงกบเป็นอะลูมิเนียม ต้องกำจัดปลวกตามปกติ เพราะเมื่อเราเข้าไปอยู่อาศัยภายในบ้านจะมีวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ จำนวนมาก โดยเฉพาะหนังสือ เสื้อ ผ้า รวมทั้งตู้ โต๊ะ เตียง ซึ่งมีส่วนที่เป็นไม้ควรกำจัดปลวกทุกๆ ๓ ปี และให้บริษัทกำจัดปลวก เข้ามาตรวจเป็นระยะ ค่าใช้จ่าย ไม่แพง ปลอดภัยต่อทรัพย์สิน

Q: ในขณะที่ซ่อมบ้าน ควรกำจัดปลวกช่วงไหน
A: ต้องกำจัดปลวกในช่วงเริ่มแรกเพื่อจะทำลายและ ป้องกันไปพร้อมๆ กัน เพราะการซ่อมแซมอาคารต้องรื้องานบางส่วนออก และต้องปะบางส่วนเข้าไป ส่วนใดที่เป็นไม้ ควรทานํ้ายา กันปลวกควบคู่ไปกับการกำจัดปลวกใต้ดินด้วย จึงจะได้ผล

Q: ไม้เชิงชาย จะต้องทานํ้ายากันปลวกหรือไม่
A: ควรจะทาด้วยครับ แต่เพื่อไม่ให้มีผลต่อสีที่จะทาทับก็ขอให้ใช้นํ้ายากันปลวกชนิดใสทาแล้วจะไม่มีสีเราสามารถทาสีต่างๆทับได้เลย

TIPS: แม้ว่าจะพบปลวกมากบริเวณหลังสายไฟก็ตาม แต่ปลวกไม่กินสายไฟปลวกมักจะใช้สายไฟเป็นสะพานเดินไปหาจุดอี่น โดยเกาะไปตามด้านหลังของแนวสายไฟ เพื่อเดินทางไปยังแหล่งอาหารเช่นไม้เคร่าฝ้าเพดานแผ่นยิปซั่มบอร์ด (กินเฉพาะกระดาษ) เฟอร์นิเจอร์ไม้ เป็นต้น

Q: ใช้ไม้ฝาสำเร็จทำเชิงชาย ต้องทานํ้ายากันปลวกหรือไม่
A: ไม่ต้องเพราะไม้ฝาเหล่านี้ทุกยี่ห้อปลวกไม่กิน ปัจจุบันนิยมนำมาใช้งานทำเชิงชายเพราะไม่บิดตัว ไม่หดตัว มีความคงทนถาวรกว่าไม้ธรรมชาติ

Q: ถ้าหมดประกันการกำจัดปลวกแล้ว ควรจะต่ออีกหรือไม่
A: ควรต่อ เป็นการป้องกันไว้ดีกว่าแก้ การฉีดนํ้ายาป้องกันปลวกเป็นการทำให้ดินเป็นพิษปลวกใต้ดินจึงไม่สามารถขึ้นมาได้ เมื่อหมดประกัน หมายความว่านํ้ายาป้องกันปลวกเสื่อมสภาพแล้ว ต้องทำการฉีดใหม่

ที่มา : www.ซ่อมบ้าน.thaidrawing.com/การกำจัดปลวก.html