กำจัดหนู
สำรวจพื้นที่ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ประโยชน์และโทษของปลวก

ประโยชน์และโทษของปลวก
       ปลวกมีประโยชน์และโทษ ทั้งในด้านเศรษฐิกิจ และสังคม ดังนั้นเรามาทำความรู้จักประโยชน์และโทษของปลวก กันประโยชน์ของปลวก
       1. ปลวกมีประโยชน์ในแง่ของการเป็นผู้ย่อยสลายเศษไม้ ใบไม้ ต่างๆ มูลสัตว์ กระดูก ซากสัตว์แม้กระทั่งมูลของปลวกเองและซากของตัวที่ตายแล้ว ให้ย่อยสลายกลายเป็นอินทรีย์วัตถุ สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน
       2. ในแอฟริกาใช้ปลวกทหารในการรักษาแผลอักเสบ
       3. ใช้ปลวกแม่รังเป็นยาบำรุงเพศ 
       4. ดินจากจอมปลวกสามารถพอกรักษากระดูก นอกจากนี้ยังสามารถรักษาคางทูม และโรคอีสุกอีไส 

โทษของปลวก
       1. ปลวกสามารถทำลายไม้ยืนต้น ไม้ซุง ไม้ยืนต้น ไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ไม้ต่างๆ ตลอดจนเข้าทำลายโครงสร้างของอาคารบ้านเรือนที่เป็นไม้ ให้ได้รับความเสียหายอย่างมาก 
       2. ทำลายพืชผลทางการเกษตรทั้งพืชไร่และสวน
       3. พบว่ารังปลวกจะปล่อยก๊าซมีเทนซึ่งเป็นก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก (greenhouse effect)

       ดังนั้นการมีปลวกไม่มากจนเกินไป หรือน้อยเกินไปก็จะทำให้เกิดประโชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ รวมถึงความสมดุลระบบเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้น การวางแผนควบคุมและป้องกันที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพื่อที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดของการมีปลวก