กำจัดหนู
สำรวจพื้นที่ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สาเหตุของการเกิดปลวกมากในประเทศไทย

       ประเทศไทยมีสภาพอากาศร้อนชื้น  ซึ่งเอื้อต่อการดำรงชีพของปลวกอย่างยิ่ง   จึงเป็นเรื่องปกติมากที่พบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากปลวกในบ้านเรามากกว่าประเทศอื่น ๆ  ที่มีสภาพอากาศหนาวและแห้งหลายเท่านัก

บ้านของคุณเป็นเป้าหมายหลักของกองทัพปลวก.....  
       ไม่ว่าจะเป็นทิศเหนือ หรือทิศใต้  บ้านเก่าหรือบ้านใหม่  ทุกหลังมีสิทธิ์ตกเป็นเป้าการทำลายของปลวกทั้งนั้น  ต่อให้บ้านของคุณมีพื้นคอนกรีตก็ตาม  ปลวกใต้ดินก็ยังไม่ละเว้นที่จะทำลาย  และเข้ามาทุกร่องรอยแยกรอยแตก  ตามผนังบ้าน   ในความเป็นจริงแล้ว  ปลวกสามารถทำลายหรือกัดกินเนื้อไม้ได้อย่างมีประสทิธิภาพมาก  แม้ว่าบ้าน ๆ  จะได้รับการออกแบบและป้องกันปลวกอย่างดีเพียงใด  ก็ยังไม่มีบ้านไหนประสบความสำเร็จในการสกัดกั้นการทำลายของปลวกได้เลย

ปลวก!!  สงครามเย็นในบ้านคุณ   
       โดยทั่วไปแล้วปลวกใต้ดินคือปลวกชนิดที่สร้างความเสียหายให้บ้านมากที่สุด   ซึ่งมักจะทำรังอยู่ในดิน  แต่ละรังจะมีราชาและนางพญาปลวก  ซึ่งมีบทบาทหรือทำหน้าที่ในการแพร่พันธุ์  ส่วนที่เหลือ  คือ  ปลวกทหารซึ่งมีหน้าที่ป้องกันรัง  และปลวกงานซึ่งมีจำนวนมากที่สุด  และเป็นตัวสร้างความเสียหายให้กับบ้านคุณ  ปลวกงานทำหน้าที่ออกหาแหล่งอาหารและนำอาหารกลับมาให้ปลวกตัวอื่น ๆ  ในรัง  ปลวกงานเหล่านี้จะทำงานตลอด  24  ชม.  โดยจะกัดกินเนื้อไม้จากข้างในก่อความเสียหายให้กับบ้านของคุณอย่างเงียบ ๆ ทีละนิด ๆ  กว่าคุณจะรู้สึกว่าได้ถูกกองทัพปลวกบุกทำลายก็สายเสียแล้ว  และปัญหาจะยิ่งสาหัสมากขึ้น   หากมีปลวกหลาย ๆ รังกำลังกัดกินบ้านคุณอยู่

จุดเล็ก ๆ  ที่เกิดขึ้นจากการกัดกินของปลวก  คือความเสียหายที่ยิ่งใหญ่    
       ทั่วประเทศเรา  ได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากปลวกใต้ดินนับเป็นพัน ๆ  ล้านบาททีเดียว  แม้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงเหมือนอัคคีภัย   วาตภัย  แต่โอกาสที่ปลวกจะเข้าทำลายบ้านนั้น   มีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อย ๆ  ในทุกปี  ป้ญหาข้างเคียงมากมายที่เกิดขึ้นจากการทำลายของปลวก   เช่น  พื้นทรุด  ขอบหน้าต่างประตู  หรือโครงสร้างไม้ถูกทำลาย  หรือแตกร้าว  หรือถึงขั้นต้องปรับโครงสร้างของอาคารบ้านเรือนกันทีเดียว


อ้างอิง http://www.oknation.net