กำจัดหนู
สำรวจพื้นที่ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

บริการกำจัดมด และแมลงสาบ

บริการกำจัดมด และแมลงสาบ

  1. ฉีดพ่นสมุนไพรนาโน ภายในอาคารด้วยสเปรย์ละออกฝอย ตามแหล่งเกาะพัก แหล่งหลบซ่อนของแมลง โดยไม่ต้องเก็บของหรือเก็บจานชามให้ยุ่งยาก
  2. ฉีดพ่นสมุนไพรนาโน ภายนอกอาคารตามต้นไม้ สนามหญ่าเพื่อกำจัดรังของมัน โดยต้นไม้และสัตว์เลี้ยงไม่มีอันตรายใด ๆ 
สมุนไพรจะออกฤทธิ์อย่างช้า ๆ ต่อระบบการขยายพันธุ์ของมด และแมลงสาบ อันเป็นเหตุให้แมลงตายอย่างช้า ลดจำนวนลงและหายไปในที่สุด ภายใน 7-10 วัน การตายของแมลงสาบด้วยสมุนไพรนาโนจะไม่ส่งกลิ่นเหม็น การฉีดพ่นมด และแมลงสาบ ควรทำทุก 3-4 เดือน

กำจัดมดและแมลงสาบ