กำจัดหนู
สำรวจพื้นที่ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สมุนไพรนาโนเทคโนโลยี คืออะไร ?

สมุนไพรนาโนเทคโนโลยี คืออะไร ?

       สมุนไพรนาโนเทคโนโลยีชีวภาพ มีส่วนประกอบของสานสกัดจากเปลือกไม้สัก ตะบองเพชรทะเลทราย ขมิ้นชัน สาบเสือ น้ำมันระหุ่ง และสมุนไพรมากกว่า 15 ชนิด ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักควบคุมวัตถุอันตรายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าเป็นสารที่ปลอดภัย ไม่เป็นวัตถุอันตราย สมุนไพรจะออกฤทธิ์ให้แมลงตายอย่างช้า ๆ และไม่ดื้อยา 
       การกำจัดไม่ยุ่งยาก ด้วยการฉีดละอองฝอยสมุนไพรตามขอบ และรายแตกของอาคารทั้งภายใน และภายนอก หลังจากฉีดพ่นสมุนไพรนาโนฯ ไปตามขอบ และรายแตกของอาคาร หรือตามทางเดินของปลวกเมื่อปลวกเดินผ่าน บริเวณที่มีน้ำยาสมุนไพร ปลวกจะนำสมุนไพรพร้อมกับสารประกอบเซลล์ลูโลสในเนื้อไม้ไปให้นางพญาปลวกกิน สมุนไพรจะออกฤทธิ์ทำลายโปโตซัวร์ ซึ่งทำหน้าที่สร้างเอนไซด์ย่อยเซลล์ลูโลส ในลำไส้ของนางพญาปลวกทำให้นางพญาไม่สามารถย่อยอาหารเพื่อป้อนตัวอ่อนได้

สมุนไพรนาโนเทคโนโลยี